W piątek dwudziestego pierwszego lutego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze LKS Płomień Limanowa.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu odbyło się w sobotę siedemnastego lutego w remizie OSP Łososina Górna.

W zebraniu sprawozdawczym udział wzięło 24 osoby związanych z klubem oraz zaproszonych gości wśród których byli:

 • pan Radny Miasta Limanowa Wiesław Sędzik
 • pani Radna Gminy Limanowa Zuzanna Kolawa
 • pan Radny Gminy Limanowa Daniel Łącki
 • pan Prezes Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej Stanisław Strug
 • pan Sołtys wsi Walowa Góra Krzysztof Ryś
 • pan Sołtys wsi Łososina Górna Karol Golonka
 • Trener Mateusz Łątka
 • Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
 • Zawodnicy
 • Rodzice
 • Członkowie Klubu STU

Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie. Prowadził je prezes Mirosław Twaróg, który został zatwierdzony przez zgromadzonych na przewodniczącego zebrania. Jerzy Kokot została wybrany sekretarzem zebrania. Następnie przewodniczący przedstawił regulamin i porządek zebrania, który został przegłosowany jednogłośnie. Następnie wybrano Komisję Uchwał i Wniosków oraz Komisję Skrutacyjną Następnie zgodnie ze statutem klubu stwierdzono prawomocność zebrania.

Prezes Klubu Mirosław Twaróg odczytał obszerne sprawozdanie z działalności klubu w 2019 roku. Po nim wystąpił pan Ryszard Ewert przedstawiając sprawozdanie z działalności sekcji Szachowej. Karol Golonka przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i złożył wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2019 rok. Sprawozdanie Klubu STU odczytał Mirosław Twaróg.

Następnie odbyła się dyskusja i wystąpienia zaproszonych gości. Pan Prezes LPPN złożył gratulacje i przekazał słowa uznania za pracę i dobry rok Płomienia i rozwój młodzieżowych drużyn. Państwo Radni pogratulowali sukcesów i życzyli dalszych dobrych działań zapewniając o pomocy Klubowi. Następnie składano wnioski i uchwały.

Przegłosowano absolutorium dla Zarządu za 2019 rok.

Następnie Prezes przedstawił plany działalności Klubu na 2020 rok ustalony na Zebraniu Zarządu. Następnie wybrano delegata na Walne Zebranie Sprawozdawcze LPPN. Jednogłośnie został wybrany Mirosław Twaróg

Na samym końcu głosowano nad Uchwałami i Wnioskami zgloszonymi podczas zebrania. Przegłosowano następujace Uchwały i Wnioski:

 • Wniosek o przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok i udzielenie Absolutorium Zarządowi Klubu za 2019
 • Uchwałę nr 1 Walnego Zebrania
 • Wybór Delegata na Walne Zebranie LPPN

Na tym zakończono Walne Zebranie.

Dokumenty z Walnego Zebrania Sprawozdawczego LKS Płomień 2020:

czytano 491 razy
blog comments powered by Disqus

Partnerski blog

KLI24

Ostatnie video